Technisch onderwijsassistent (S7) 0,6 tot 0,8 fte in Bergen op Zoom

Bedrijfsnaam: Roncalli Scholengemeenschap
Plaatsingsdatum: 08/11/2018
Standplaats: Bergen op Zoom

Functieomschrijving

De Roncalli Scholengemeenschap is een rk/pc-samenwerkingsschool voor atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg (vmbo tl). Vanuit een daltonvisie wordt invulling gegeven aan tempo differentiatie. Leerlingen doen benodigde kennis op en maken een persoonlijke ontwikkeling door waarbij zij geleidelijk leren omgaan met zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheden. De school heeft hierbij oog voor alle leerlingen en biedt een gastvrije leeromgeving waar normen en waarden, respect, vertrouwen in jezelf en in de ander, betrokkenheid en een persoonlijke omgang tussen leerling en docent centraal staat. Identiteit krijgt vorm langs de lijn van goed onderwijs, een goed mens en goed leven.

Roncalli Scholengemeenschap heeft per 1 februari 2019 de volgende vacature:

Technisch onderwijsassistent (onderwijsondersteuner Schaal 7) voor ongeveer 24 tot 32 uur per week 0,6 - 0,8 fte
voor ondersteuning bij de vakken natuur- en scheikunde.

Leerproces-ondersteunende en toezichthoudende werkzaamheden (globaal):
- assisteert de docent bij natuurkunde- en scheikundelessen, praktisch schoolonderzoek, opdrachten en demonstratieproeven;
- instrueert leerlingen bij de uitvoering van practica, zelfstandig onderzoek en profielwerkstukken;
- uittesten van practicumproeven en demonstratieproeven;
- zelfstandig begeleiden van leerlingen bij practica;
- aanleveren van informatie aan docent t.b.v. de beoordeling van het onderwijsleerproces en het eindresultaat;
- onderhouden van apparatuur;
- het klaarzetten en opruimen van materialen;
- het zorgdragen voor het voorraadbeheer en het bestellen van materialen;
- het opstellen van de begroting van de materialen;
- het onderhouden van de vaklokalen.

Kennis en vaardigheden:
- heeft pedagogisch- didactische kennis (MBO+ / Hbo-niveau);
- theoretische en praktische kennis van de aanwezige apparatuur;
- kennis van beheerssystemen en -procedures.;
- kennis van en inzicht in de organisatie van de school;
- vaardig in het creatief omgaan met problemen;
- vaardig in het plannen en structureren van werkzaamheden;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- kan goed samenwerken en feedback geven en ontvangen.


Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer
H.F.C. Ertürk, beleidsmedewerker P&O en Financiën. Telefoon: 0164 – 241050.

Solliciteren:
Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 30 november 2018 richten aan:
Roncalli Scholengemeenschap, t.a.v. de heer L.J.M. Heesters, rector,
Postbus 258, 4600 AG te Bergen op Zoom of via de mail:
L.Heesters@roncalli-boz.nl.

Samenvatting

Plaatsingsdatum :
08/11/2018
Referentienummer :
96138
Standplaats :
Bergen op Zoom
Adres :
-
Postcode :
4611 AA
Opleidingsniveau :
HBO
Uren :
Nader te bepalen
Dienstverband :
Tijdelijk
Werkervaring :
N.V.T.
Contactgegevens :
bekijk