Docent Techniek/Mobiiteit & Transport in Amersfoort

Bedrijfsnaam: Het Element / locatie Kaliumweg
Plaatsingsdatum: 05/07/2018
Standplaats: Amersfoort

Functieomschrijving

Ter uitbreiding van onze vakgroep Mobiliteit & Transport zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega, die dit enthousiasme ook kan overdragen op de leerlingen.

De werkzaamheden vinden plaats binnen het primaire proces van de schoolorganisatie.
De docent is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs, leerlingbegeleiding,
onderwijsontwikkeling, beoordeling van leerlingen en professionalisering.

Werkzaamheden

Resultaatgebied 1: Onderwijs
- draagt kennis/ expertise en vaardigheden over;
- hanteert verschillende relevante didactische werkvormen en leeractiviteiten;
- houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het veld en vakinhoudelijke
ontwikkeling(ook pedagogisch/didactisch) en vertaalt deze naar het onderwijs;
- maakt inhoudelijke ontwikkelingen op het kennisdomein en in de ervaringspraktijk inzichtelijk;
- bepaalt en stelt samen (op basis van het leerplan) de leer- en oefenstof, les- en leermethode en de te gebruiken leermiddelen en materialen;
- speelt in op de groepsprocessen van leerlingen met verschillende achtergronden;
- creëert een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen.

Resultaatgebied 2: Begeleiding van leerlingen
- stimuleert leerlingen om zelfstandig te (leren) leren;
- begeleidt leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden;
- zorgt voor passend onderwijs;
- helpt leerlingen inzicht te krijgen in hun eigen voortgang en stimuleert hen de beoogde
doelstellingen te bereiken;
- definieert voortgangsmomenten en stuurt hierop in het leerproces;
- signaleert en onderkent leer- en gedragsproblemen van leerlingen, maakt deze bespreekbaar met collega's en (in- of externe) deskundigen en onderhoudt hierover contacten met ouders;
- onderhoudt contacten met ouders over studievoortgang, studieresultaten, gedrag en de
ontwikkeling van de leerling.

Resultaatgebied 3: Bijdrage aan onderwijsontwikkeling
- houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het veld en vakinhoudelijke
ontwikkelingen en vertaalt deze naar verbeteringen van onderwijs(onderdelen) en toetsen;
- draagt bij aan het (in teamverband) ontwikkelen, uitwerken en verbeteren van een deelgebied van het onderwijs;
- draagt bij aan het (in teamverband) ontwerpen van alternatieve onderwijsonderdelen,
onderdelen van het curriculum, onderwijsmateriaal, leermiddelen, toetsen, leersituaties e.d. voor de eigen vaksectie en doet voorstellen ten aanzien van de organisatie van het onderwijs;
- participeert in project- en werkgroepen die zijn belast met het ontwikkelen van onderwijs en toetsen.

Resultaatgebied 4: Beoordeling leerlingen
- stelt, op basis van het vereiste niveau, toetsen op voor het vaststellen van het behaalde niveau van kennis en vaardigheden;
- neemt toetsen af, beoordeelt werkstukken en onderbouwt / evalueert op basis daarvan de
leerprocessen en leerresultaten;
- voert een deugdelijke administratie van resultaat-, begeleidings- en overige gegevens van
leerlingen;
- wisselt administratieve gegevens uit met het leerlingvolgsysteem van de school.

Resultaatgebied 5: Begeleiding studieloopbaan binnen het vakgebied
- adviseert over studieloopbaan keuze en stimuleert zelfregie;
- begeleidt leerlingen bij het ontwikkelen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en portfolio;
- begeleidt het keuzeproces binnen de studie, door de leerling te adviseren en te verwijzen naar de juiste kanalen (personen, instanties etc.).

Resultaatgebied 6: Professionalisering
- houdt actief de voor het beroep vereiste pedagogische en didactische bekwaamheden op peil;
- houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en in het onderwijsveld;
- begeleidt onderwijsassistenten en instructeurs, geeft feedback, coacht en superviseert;
 

Functie-eisen

U beschikt over of komt op afzienbare termijn in het bezit van een adequate lesbevoegdheid. Ook  studerenden worden van harte uitgenodigd te solliciteren. U bent bereid en in staat om in teamverband vorm te geven aan onze onderwijs- en vormingsdoelen. Ervaring in het VMBO is een pré. De leerling staat centraal binnen Het Element. Betrouwbaar zijn, betrokkenheid tonen en het vermogen tot zelfreflectie vinden wij hiervoor belangrijk. Tevens vraagt dit om een nieuwsgierige en onderzoeksmatige houding; u bent opgerecht geïnteresseerd in onze leerlingen en kunt op een soepele wijze de verbinding met hen aangaan.

De gebruikte methode bij Mobiliteit & Transport is Power2Drive

 

Aanbod/arbeidsvoorwaarden
Op de functie is de CAO-VO van toepassing. Inschaling is afhankelijk van uw huidige inschaling en relevante werkervaring. Het betreft een tijdelijke functie tot 1 augustus 2019 met uitzicht op verlenging bji goed functioneren en voldoende formatieruimte.

Samenvatting

Plaatsingsdatum :
05/07/2018
Referentienummer :
94952
Standplaats :
Amersfoort
Adres :
-
Postcode :
3811 AA
Opleidingsniveau :
HBO
Uren :
Nader te bepalen
Dienstverband :
Tijdelijk
Werkervaring :
N.V.T.
Contactgegevens :
bekijk